Bestuur


Aan de CKB-regeling nemen veel opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen uit de kabelleg- en buizenlegbranche deel, zoals Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, Energie-Nederland, KPN, het Ministerie van Defensie, Prorail, Rijkswaterstaat, Uneto VNI, VEWIN en Netbeheer Nederland (zie ook deelnemers). Het bestuur van de Stichting CKB wordt door deze partijen gevormd:

 

De heer A.J.M.O. Boumans voorzitter namens Ziut (Uneto VNI, Vakgroep infra)
De heer Drs. P.P.J.I. van der Hoorn secretaris namens ProRail
De heer E. van Can penningmeester namens Dunea (VEWIN)
Vacature   namens Netbeheer Nederland
Mevrouw B.C.M. Peper Lid namens VolkerWessels Telecom (Bouwend Nederland, Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer)
De heer J. Grond Lid Namens Netbeheer Nederland

 

Het Bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen en behandelt alle organisatorische zaken die betrekking hebben op de Stichting en de regeling.