Besluit Centraal College van Deskundigen

Nieuwsberichten

In haar vergadering van 23 maart 2005 heeft het CCvD het “besluit doorstartende bedrijven” vastgesteld. Dit behelst de procedures op basis waarvan certificeerders op de juiste wijze kunnen omgaan met doorstartende bedrijven. Hierbij staat de kwaliteit (met ervaringseisen) van de CKB voorop. Anderzijds mag de CKB geen marktbelemmeringen opwerpen voor nieuwe en doorstartende bedrijven. Dit ogenschijnlijke dilemma heeft het College doen besluiten om hier een aparte uitspraak over te doen. Deze kan men hier downloaden.


< Terug naar overzicht