Wet AVG

Nieuwsberichten

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Centraal uitgangspunt in deze wet is dat organisaties zorgvuldig dienen om te gaan met persoonsgegevens van hun relaties en duidelijk moeten aangeven met welk doel zij deze gegevens gebruiken.

Stichting CKB hecht ook aan deze zorgvuldigheid. Momenteel worden binnen onze organisatie verdere stappen gezet om te voldoen aan de voorwaarden die de wet AVG stelt.
Stichting CKB bewaart persoonsgegevens zorgvuldig en in een digitaal beschermde omgeving.


< Terug naar overzicht