Procedure audits en auditrapportage

Nieuwsberichten

Toelichting op de geactualiseerde Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage: De tekst van artikel 2.1 Initiële audit is aangepast; de vermelding van de accreditatienorm is geactualiseerd.

Oude tekst (versie 6 april 2016):
Hierbij geldt dat de minimaal te besteden audittijd bij initiële audits, minimaal voldoet aan zowel het gestelde in deze Regeling als aan het gestelde in de accreditatienorm EN 17021.

Nieuwe tekst (huidige versie, 1 februari 2017):
Hierbij geldt dat de minimaal te besteden audittijd bij initiële audits, minimaal voldoet aan zowel het gestelde in deze Regeling als aan het gestelde in de vigerende versie van accreditatienorm EN 17021-1.

 

Download: Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage


< Terug naar overzicht