Tarieven 2017

Nieuwsberichten

Jaarlijks stelt de Stichting CKB de tarieven vast voor de afdracht per CKB-certificaat en de entreebijdrage voor deelname aan de CKB-regeling. Voor 2017 handhaaft CKB haar tarieven op het niveau van 2016:

Afdracht per CKB-certificaat: € 350,00
Entreebijdrage CKB-regeling: € 2.050,00


< Terug naar overzicht