Procedure audits en auditrapportage

Nieuwsberichten

Toelichting op de geactualiseerde Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage: De tekst van artikel 2.4 Uitbreidingsaudit, tab 1 is aangepast; de expliciete tijdsduur is verwijderd.

Oude tekst (versie 14 oktober 2015):
Voor de scope uitbreiding met 1 of meerdere procescodes zal een systeemaudit worden uitgevoerd; de tijdsduur hiervan bedraagt minimaal 0,5 mandag.

Nieuwe tekst (huidige versie, 6 april 2016):
Voor de scope uitbreiding met 1 of meerdere procescodes zullen de voor dat proces relevante systeemelementen getoetst moeten worden.

Tevens aangepast zijn de data genoemd onder artikel 5 Rapportage. Conform het CCvD-besluit van 16 april 2014 worden de auditrapportages vanaf die datum over een gebroken boekjaar (1 juli t/m 30 juni) uitgebracht. De auditrapportage kan daarmee telkenmale in november gepubliceerd worden, zodat zij tijdig gereed is voor het opstellen van de managementrapportages, die veelal in de eerste helft van het jaar worden opgesteld.

 

Download Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage


< Terug naar overzicht