Besluit Bestuur en Centraal College van Deskundigen

Nieuwsberichten

Eén wijziging in CKB schema, versie 2014

 

Op 20 januari 2016 is een tekstuele wijziging aan het CKB schema 2014 beoordeeld en geaccordeerd door het Bestuur en het Centraal College van Deskundigen.

 

De wijziging is in overleg met de Raad voor Accreditatie (RvA) aangedragen door het secretariaat CKB naar aanleiding van een beoordelingsbezoek van de RvA bij een van de Certificerende Instellingen. Het betreft het volgende: In paragraaf 0.1. is de tekst inhoudelijk aangepast. De eerste alinea is vervangen door: De voorliggende Regeling is op 20 december 2013 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB, waarin de bovengenoemde belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.

 

Er geldt een overgangsregeling tot 1 april 2015 waarin tevens de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 geldig is en toegepast kan worden.

 

Vanaf 1 april 2015 is, bij besluit van het Centraal College van Deskundigen CKB, de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven, versie oktober 2009 niet meer geldig voor nieuwe initiële audits en verlengingsaudits.

 

Certificaten die volgens CKB versie 2009 geldig zouden zijn na een tijdstip van 1 april 2015 blijven geldig tot maximaal 3 jaar na datum van uitgifte.

 

Het wijzigingsdocument kunt u downloaden op de pagina ‘belangrijke documenten’.


< Terug naar overzicht