Nieuw ‘Overzicht Toegelaten Opleidingen’ per 1 november 2015

Nieuwsberichten

Het Centraal College van Deskundigen van Stichting CKB heeft op 14 oktober 2015 op advies van de Projectgroep Opleidingen het nieuwe ‘Overzicht Toegelaten Opleidingen’ vastgesteld. De volgende wijzigingen zijn daarbij doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande versie d.d. 15 april 2015.

Toegevoegde erkende opleidingen:

  • Hygiënisch werken in de waterdistributie

Bij vereiste aanvullende cursussen of trainingen voor de functies: (assistent) (eerste) Monteur Water en Voorman Leidinginfra
Toegevoegd als leverancier: Opleidingscentrum Gelderpoort

Aanpassingen
MBO-diploma’s
In het geval van een vereist MBO-diploma (eerste) Monteur Gas/Water/Warmte/Data of Elektra is dit diploma met crebonummer opgenomen. Met het verdwijnen van kenniscentra Kenteq en Fundeon worden deze niet meer genoemd bij deze diploma’s. In voorkomende gevallen is het genoemde MBO-diploma van toepassing voor de betreffende functie.
Let op, in de huidige MBO-opleidingen kan nog gestart worden tot en met 31 juli 2016. Daarna worden de nieuwe kwalificatiedossiers van kracht. Voor een MBO-opleiding op niveau 2 heeft men tot maximaal 1 augustus 2020 de tijd om deze af te ronden, voor een MBO-opleiding op niveau 3 niveau tot maximaal 1 augustus 2021.

Leeftijdsdispensatie
Stichting CKB heeft, bij wijze van overgangsregeling, jarenlang uitzonderingsregels gekend voor de opleidingseisen van werknemers van boven een bepaalde leeftijd. Op deze manier konden ervaren vakmensen op basis van aantoonbare jarenlange praktijkervaring voor de branche behouden blijven. Per 1 januari 2016 zullen de regels op het gebied van leeftijdsdispensatie worden aangescherpt. Slechts voor werknemers geboren voor 1 juli 1957 zullen in beperkte mate uitzonderingsregels gelden (zie hiervoor het “Overzicht Toegelaten Opleidingen” versie 1 november 2015). Leeftijdsdispensatie kan alleen verstrekt worden door de projectgroep opleidingen van de CKB. Voor alle overige werknemers geldt dat zij altijd aan de geldende opleidingseisen moeten voldoen.


De vorige versie komt hiermee te vervallen. U kunt het nieuwe overzicht hier downloaden.


< Terug naar overzicht