Auditrapportage certificatiejaar 2014/2015

Nieuwsberichten

Op 14 oktober 2015 heeft het Centraal College van Deskundigen van Stichting CKB de Auditrapportage over het tweede halfjaar 2014 en eerste halfjaar 2015 vastgesteld. De Auditrapportage is hiermee tijdig gereed voor het opstellen van de directiebeoordeling van de certificaathouders, die veelal in de eerste helft van het jaar wordt opgesteld als onderdeel van de jaarrekening.
De Auditrapportage is te downloaden onder belangrijke documenten.


< Terug naar overzicht