Procedure audits en auditrapportage

Nieuwsberichten

Toelichting op de geactualiseerde Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage:
In de auditprocedure is de initiële audit goed omschreven, maar ontbreekt de uitbreidingsaudit en de werkwijze in geval van multi-site certificering (sampling methodiek) in geval van meerdere vestigingen. Deze onderdelen zijn nu, in de tekst van artikelen 2.4 en 2.5 van Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage, opgenomen.

Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage is te downloaden onder belangrijke documenten.


< Terug naar overzicht