Overzicht besluiten Centraal College van Deskundigen d.d. 14 oktober 2015

Nieuwsberichten

Het Centraal College van Deskundigen van Stichting CKB heeft op 14 oktober 2015 de volgende documenten vastgesteld:

  • de geactualiseerde Losse bijlage 1, Procedure audits en auditrapportage
  • de geactualiseerde Losse bijlage 2, Overzicht normen, publicaties en referenties
  • de geactualiseerde Losse bijlage 4, Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen
  • het geactualiseerde Overzicht Toegelaten Opleidingen


De geactualiseerde Losse bijlagen 1, 2 en 4 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen zijn te downloaden via belangrijke documenten. Verkorte samenvattingen van de doorgevoerde wijzigingen in Losse bijlagen 1 en 4 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen vindt u terug onder de belangrijke berichten.

Losse bijlage 1 d.d. januari 2014, Losse bijlagen 2 en 4 d.d. oktober 2014 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen d.d. april 2015 vervallen hiermee.


< Terug naar overzicht