Tijdelijke voorziening: Aanpassing Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen conform art. 4.5 - 4.6 Losse Bijlage 4

Nieuwsberichten

Het College van Deskundigen van Stichting CKB heeft op 15 april 2015 de Projectgroep Opleidingen van Stichting CKB gemandateerd in de zin dat een aanpassing plaatsvindt van art. 4.5 en 4.6 Losse Bijlage 4, Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen. De aanpassing is gericht op het mogelijk maken van een besluit van de Projectgroep Opleidingen waarbij het totaal van het aantal leden minus 1 geen belemmering vormt voor het nemen van besluiten. Bij de behandeling van een aanvraag dient ten minste wel de goedkeuring te zijn verkregen van het projectgroeplid dat expertise heeft op het vakgebied. Deze mag niet ontbreken.


< Terug naar overzicht