Nieuw "Overzicht Toegelaten Opleidingen" per 15 april 2015

Nieuwsberichten

Op 15 april 2015 heeft het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB op advies van de Projectgroep Opleidingen het nieuwe "Overzicht Toegelaten Opleidingen" vastgesteld.
Ten opzichte van de voorgaande versie (16 april 2014) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Toegevoegde/wijzigingen erkende opleidingen:

1.
· Starten met leidinggeven
· Praktisch Leidinggeven op de werkvloer

Bij vereiste Vakopleiding voor de functies: Voorman Kabelinfra, aanvullende cursus leidinggeven: Van IPV opleiding & training
2.
· Projectmanagement
· Communicatie in en om projecten

Bij vereiste aanvullende cursussen of trainingen voor de functie Projectleider (alle scopes) Van IPV opleiding & training
3.
· Hygiënisch werken in de waterdistributie

Bij vereiste aanvullende cursussen of trainingen voor de functies: (assistent) (eerste) Monteur Water en Voorman Leidinginfra
Toegevoegd als leverancier: Ponsioen opleiding en advies

4.
FttH Monteur Klict 31220
Lassen glasvezelinfrastructuur Klict 31221+31223
Meten glasvezelinfrastructuren Klict 41320/41323/41326
Bij vereiste aanvullende cursussen of trainingen voor de functies: (assistent) (eerste) Monteur Datacommunicatie
Van Klict opleidingen & advies

5.
Aanpassingen in de Dirksen opleidingen
Toegevoegd bij de functie Assistent Monteur Datacommunicatie:
Hoofdverdeler Praktijk
Monteur Fiber to the home klantaansluitingen
Toegevoegd bij de functie Monteur Datacommunicatie:
Hoofdverdeler Praktijk
Monteur Fiber to the home DP/AP
Meettechnicus Koper infrastructuren
Vervallen bij de functie Eerste Monteur Datacommunicatie:
Monteur storingsvrije overname
Toegevoegd bij de functie Eerste Monteur Datacommunicatie:
Hoofdverdeler Praktijk
Monteur Fiber to the home DP/AP
Glasvezelmeten met de OTDR
Meetspecialist ICT Koper infrastructuren

Aanpassingen
Bij alle (verouderde en dus vervallen) MBO diploma’s is een uiterste datum toegevoegd waarop dit diploma (wettelijk) gehaald kan zijn.
Hygiënisch werken in de waterdistributie: tekst aangepast: >jan. 15 5 jaar geldig naar 5 jaar geldig. Dit aangezien per 1 januari 2015 voor alle certificaten Hygiënisch werken in de waterdistributie geldt dat deze maximaal 5 jaar oud mogen zijn. (zoals aangekondigd in oktober 2013).
Toegevoegd aan de vervallen opleidingen: 5 jaar geldig
De cursus projectmanagement van het Uneto-VNI cursusloket is niet meer beschikbaar en daarom verplaatst naar de vervallen cursussen.
Leeftijdsdispensatie: Verwezen naar voorbeeldmodel opdrachtgeversverklaring

Tekstuele verduidelijking:
Leeftijdsdispensatie:
Uitvoerders, geboren vóór 1 juli 1957 mogen bij uitzondering volstaan met een bewijs van deelname aan de uitvoerdersopleidingen. Toegevoegd: Voor alle andere uitvoerders geldt dus dat zij aan de geldende opleidingseisen moeten voldoen.
Persoonlijke dispensatie:
Toegevoegd in eerste zin: aantoonbaar alternatief en/of bedrijfseigen gevolgde opleidingen De vorige versie komt hiermee te vervallen. U kunt het nieuwe overzicht hier downloaden.


< Terug naar overzicht