Auditrapportage over het eerste halfjaar 2014 vastgesteld.

Nieuwsberichten

In de vergadering van het Centraal College van Deskundigen van 16 april 2014 is besloten de Auditrapportage voortaan over een gebroken boekjaar uit te brengen, voor het eerst in oktober 2014, met daarin het verlengde boekjaar 2013 / 1e halfjaar 2014. De Auditrapportage is daarmee tijdig gereed voor het opstellen van de directiebeoordeling van de certificaathouders, die veelal in de eerste helft van het jaar wordt opgesteld als onderdeel van de jaarrekening.

Op 15 oktober jl. heeft het Centraal College van Deskundigen van de CKB de Auditrapportage over het eerste halfjaar 2014 vastgesteld.
De Auditrapportage is te downloaden onder "Belangrijke documenten"


< Terug naar overzicht