Overzicht besluiten Centraal College van Deskundigen d.d. 15 oktober 2014

Nieuwsberichten

Het Centraal College van Deskundigen heeft op 15 oktober 2014 de volgende documenten vastgesteld:

 

  • de goedgekeurde jaarrekening over 2013
  • de geactualiseerde Losse bijlage 2, Overzicht normen, publicaties en referenties
  • de geactualiseerde Losse bijlage 3, Functie-eisen
  • de vernieuwde Losse bijlage 4, Procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding en het aanvragen van vrijstellingen
  • het geactualiseerde Overzicht Toegelaten Opleidingen oktober 2014

 

De geactualiseerde Losse bijlagen 2, 3 en 4 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen zijn te downloaden via belangrijke documenten. Een verkorte samenvatting van de in Losse bijlagen 2 en 3 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen doorgevoerde wijzigingen is eveneens te downloaden via belangrijke documenten.

Losse bijlagen 2, 3 en 4 d.d. februari 2014 en het Overzicht Toegelaten Opleidingen d.d. april 2014 vervallen hiermee.


< Terug naar overzicht