Publicatie Auditrapportage 2013 uitgesteld tot november 2014

Nieuwsberichten

In de vergadering van het Centraal College van Deskundigen d.d. 16 april 2014 is besloten de auditrapportage over 2013 te publiceren in november 2014. Voor uw managementrapportage kunt u tot die tijd gebruik maken van de Auditrapportage 2012, die u hier kunt downloaden.

Reden voor de uitgestelde publicatie is dat het Centraal College van Deskundigen in overleg met de Certificerende Instellingen heeft besloten de komende auditrapportages over een gebroken boekjaar (1 juli t/m 30 juni) uit te brengen. De Auditrapportage kan daarmee telkenmale in november gepubliceerd worden, zodat zij tijdig gereed is voor het opstellen van de Managementrapportages, die veelal in de eerste helft van het jaar worden opgesteld.


< Terug naar overzicht