Besluit tot samenvoeging K-E/K-F

Nieuwsberichten

Vanuit het Harmonisatieoverleg van de Stichting CKB is in oktober 2011 de vraag gerezen of het mogelijk is proces K-E (Tussenspanning) samen te voegen met K-F (Hoogspanning). Het blijkt dat er:

  • Geen eenduidigheid is in de definitie voor laagspanning, middenspanning, tussenspanning en hoogspanning;
  • 50kV in Nederland beperkt voorkomt, geen eigendom is van Tennet, maar in handen van lokale netbeheerders en voor lokale netten wordt gebruikt. Het net ligt grotendeels ondergronds.


Uit onderzoek is in de loop van 2012 gebleken dat er in de Regeling geen inhoudelijke verschillen bestonden tussen de twee processen. Ook in de opleidingseisen per functie was er geen onderscheid. Daarnaast heeft onderzoek onder marktpartijen uitgewezen:

  • Aannemers ervaren geen verschil in het leggen van 50kV of 110kV, ook het graven van een 50kV of 110kV sleuf is wat hun betreft hetzelfde;
  • Wel is er een verschil in het leggen van de type kabel (zoals olie gekoeld, Cu, Al). Met name de hulpmiddelen zijn anders. Dit staat echter los van de spanning.
  • Er is geen bezwaar tegen het samenvoegen van de scopes. Er zijn derhalve geen overwegende bezwaren gebleken om processen K-E en K-F samen te voegen.


Op 10 oktober 2012 heeft het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB besloten de processen K-E en K-F samen te voegen. De wijziging is geeffectueerd in de herziene versie van de CKB-Regeling (januari 2014).

Gevolgen
In de praktijk doen zich daarbij drie situaties voor:

  • Certificaathouders die alleen gecertificeerd zijn voor K-E: Proces K-E wordt uitgebreid naar ≥ 110kV. Er verandert niets aan het certificaat.
  • Certificaathouders die gecertificeerd zijn voor K-E en K-F: Proces K-F komt te vervallen op het certificaat, feitelijk verandert er niets.
  • Certificaathouders die alleen gecertificeerd zijn voor K-F: Hun procescertificering voor K-F zal worden omgezet naar K-E. Zij ontvangen een nieuw certificaat.


Wanneer uw bedrijf voor de processen K-E en/of K-F gecertificeerd is, zal uw Certificerende Instelling het nodige te doen om de wijziging te effectueren.


< Terug naar overzicht