Beperkte herziening CKB-regeling

Nieuwsberichten

De Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) is opgericht in 1998 en bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers en aannemers in de kabel- en leidingenbranche. De Stichting CKB heeft tot doel de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden van de buizen- en kabellegbedrijven te bevorderen. De Stichting beheert hiertoe de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven.

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB-Regeling) is in 1994/1995 opgezet voor de certificatie van de voortbrengingsprocessen van aannemers in de ondergrondse infrastructuur en is in 2003 en 2009 gewijzigd. Ontwikkelingen in de markt en binnen de Stichting CKB waren aanleiding om de Regeling te actualiseren. Daarom zijn er in de vigerende Regeling (versie 2009) een aantal beperkte wijzigingen doorgevoerd.

Met de wijzigingen is beoogd de leesbaarheid en toegankelijkheid van de Regeling te vergroten en het eenvoudiger te maken om snel wijzigende onderdelen - zoals het normenoverzicht en het Overzicht Toegelaten Opleidingen - afzonderlijk tussentijds te actualiseren, zodat de regeling zelf langer houdbaar wordt. De doorgevoerde wijzigingen betreffen vooral de structuur van de Regeling en slechts in beperkte mate de inhoud (op basis van reeds eerder door het Centraal College van Deskundigen van de Stichting CKB genomen besluiten). De herziene versie van de regeling is op 20 december 2013 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen. Er geldt een overgangsregeling tot 1 april 2015 waarin tevens de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 geldig is. Per 1 april 2015 is, bij besluit van het Centraal College van Deskundigen CKB, de Certificatieregeling Kabelinfra-structuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 niet meer geldig.

De herziene versie van de CKB Regeling (versie januari 2014) is hier te downloaden: De schriftelijke toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de vigerende versie van de CKB Regeling (oktober 2009 incl. wijzigingen d.d. 7 april 2011) is ter informatie bijgesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens de Stichting CKB

A. van Rossum
voorzitter


< Terug naar overzicht