Auditrapportage 2012

Nieuwsberichten

Het Centraal College van Deskundigen heeft op 17 april jl. de Auditrapportage over 2012 vastgesteld. In deze Auditrapportage is overgegaan op een nieuwe rekenmethodiek om, in het kader van continue verbetering, de aandachtspunten voor de CKB-audits van het komende jaar te identificeren. Tevens zijn bij de hoofdaandachtspunten handreikingen aan de Certificaathouders gedaan, om hun score op het betreffende onderdeel te verbeteren.
De Auditrapportage dient door de Certificaathouder te worden gehanteerd als input voor de directiebeoordeling.
De Auditrapportage is te downloaden onder “Belangrijke documenten”.


< Terug naar overzicht