Wijziging Overzicht Toegelaten Opleidingen

Nieuwsberichten

Per 22 november 2012 is het Overzicht Toegelaten Opleidingen gewijzigd. Het gaat daarbij om de volgende aanpassingen:
 

 1. "Overzicht Toegelaten Opleidingen" vervangt bijlage II ("Opleidingen") uit de Regeling
  Omdat de toegelaten opleidingen regelmatig aan verandering onderhevig zijn, wordt bijlage II in de regeling vervangen door het meest actuele "Overzicht Toegelaten Opleidingen". De meest actuele versie van het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" is steeds te downloaden via www.ckb.nl onder "Belangrijke documenten".
   
 2. Toelichting synchronisatie VIAG BEI
  De Projectgroep Opleidingen heeft naar aanleiding van vragen uit de markt in overleg met Netbeheer Nederland een toelichting m.b.t. synchronisatie VIAG BEI toegevoegd aan het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" d.d. 22 november 2012. De toelichting luidt als volgt:

  "Synchronisatie VIAG-BEI
  Op 1 juni 2011 zijn de versies 2010 van de veiligheidsregelgeving VIAG (Veiligheidsinstructie Aardgas) en BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) met onderliggende nieuwe, nu landelijk uniforme veiligheids-werkinstructies van kracht geworden. Daarnaast is een landelijke persoons-certificering van start gegaan; betrokken medewerkers moeten hieraan voldoen.

  Er is geen standaard VIAG / BEI cursus of examentraining, waardoor deze ook niet in de CKB-regelgeving terug te vinden is. De opleidingseisen in de VIAG en BEI regelgeving zijn gekoppeld aan de certificaten en aanwijzingen. De opleidingseisen van de CKB zijn gekoppeld aan functies. De binnen de CKB-regeling vereiste opleidingsniveaus zijn vergeleken met de opleidingseisen VIAG – BEI en zo veel mogelijk gelijkgesteld, om de verschillen zo klein mogelijk te maken."
   
 3. Eindtermenonderwijs vervallen per 1 augustus 2012
  Het onderwijs is wettelijk verplicht om over te stappen van eindtermenonderwijs naar competentiegericht onderwijs. De overgangsperiode voor deze overgang liep van 2010 tot 1 augustus 2012. Opleidingen die vallen onder eindtermenonderwijs kunnen sinds 1 augustus 2012 niet meer gestart worden. De betreffende opleidingen zijn in het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" d.d. 22 november 2012 rood gearceerd. Voor alle rood gearceerde opleidingen geldt dat deze niet meer gegeven worden. De binnen de gestelde voorwaarden behaalde geldige certificaten en diploma’s hiervan voldoen echter nog wel aan de regeling.
   
 4. Vernieuwing opleidingen Aankomend Buizenlegger, Buizenlegger, Kabelwerker, Voorman Kabelwerken
  De toegelaten opleidingen 'Aankomend Buizenlegger', 'Buizenlegger', 'Kabelwerker' en 'Voorman Kabelwerken' leiden op tot een branche-erkend diploma (geen erkend MBO diploma). Deze opleidingen worden georganiseerd met ingekocht les- en toetsingsmateriaal, gebaseerd op oude kwalificatiedossiers. De opleidingen zijn gebaseerd op eindtermenonderwijs. SOMA Bedrijfsopleidingen werkt momenteel aan vernieuwing van deze opleidingen. De verwachting is dat deze vóór 1 augustus 2013 zullen zijn aangepast aan de huidige eisen en normen van het meest recente kwalificatiedossier Infratechniek 2011 - 2012. De aangepaste opleidingen zal SOMA ter goedkeuring voorleggen aan de Projectgroep Opleidingen. Na goedkeuring worden de nieuwe opleidingen in het overzicht opgenomen.

  De huidige opleidingen 'Aankomend Buizenlegger', 'Buizenlegger', 'Kabelwerker' en 'Voorman Kabelwerken' van SOMA blijven onder een overgangsregeling toegelaten tot 1 augustus 2013. Dit betekent dat deelnemers die hun diploma vóór 1 augustus 2013 behaald hebben, voldoen aan de gestelde CKB-eisen. Het “Overzicht Toegelaten Opleidingen” d.d. 22 november 2012 is hierop aangepast.

  Vanaf 1 augustus 2013 zullen de betreffende opleidingen rood gearceerd worden. Voor alle rood gearceerde opleidingen geldt dat deze niet meer gegeven worden. De vóór 1 augustus 2013 behaalde geldige certificaten en diploma’s hiervan, voldoen echter nog wel aan de regeling.

< Terug naar overzicht