Actualisatie Overzicht Toegelaten Opleidingen

Nieuwsberichten

Diverse ontwikkelingen in de markt noodzaken tot actualisatie van het Overzicht toegelaten opleidingen behorende bij de CKB-regeling:

  • Sinds 2011 zijn de opleidingen voor de in de CKB opgenomen - en veel voorkomende - (eerste) monteurs functies aangepast aan de nieuwe kwalificatiedossiers. Sinds 2011 stromen monteurs de markt in met dit nieuwe diploma. 
  • Per 1 januari 2012 moet men in de branche voldoen aan de nieuwe eisen van de Certification Telecom Board (Dirksen certificaten) en SECT. Voor SECT geldt sinds 1 januari jl. een 100% certificatieplicht voor medewerkers die werkzaamheden verrichten aan de installaties van kabelbedrijven. Vanaf 1 juli 2012 geldt hiervoor een 'zero tolerance' beleid (m.u.v. het vrijstellingsbesluit zoals gepubliceerd op www.sectnu.nl
  • De introductie van VIAG/BEI-opleidingseisen leiden tot tegenstrijdigheden of discrepanties met het CKB-opleidingsoverzicht d.d. 31 mei 2011, die in het nieuwe overzicht zijn geëlimineerd. 
  • De Projectgroep Opleidingen heeft recent een aantal nieuwe aanvragen tot toelating van opleidingen in behandeling genomen en positief beoordeeld. Deze nieuw toegelaten opleidingen zijn opgenomen in het geactualiseerde document.

Het nieuwe overzicht te downloaden is onder belangrijke documenten.


< Terug naar overzicht