Besluit Bestuur en Centraal College van Deskundigen

Nieuwsberichten

Vier wijzigingen in CKB schema, versie 2009
Op 7 april 2011 is een viertal wijzigingen aan het CKB schema 2009 beoordeeld en geaccodeerd door het Bestuur en het College van Deskundigen CKB. De wijzigingen zijn in overleg met de Raad voor Accreditatie (RvA) aangedragen door het secretariaat CKB naar aanleiding van een beoordelingsbezoek van de RvA op 26 november 2010. Het betreft de volgende punten:

 

  • In paragraaf 0.4. is het VCA-P certificaat als volgt toegevoegd: Daarnaast moeten bedrijven beschikken over een VCA*-certificaat, een VCA**-certificaat of een VCA-P-certificaat.
  • In paragraaf 1.2. is toegevoegd: Een voorlopig certificaat kan niet worden afgegeven onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie.
  • In bijlage l, paragraaf l.2.1. is toegevoegd ten aanzien van initiële audits: Hierbij geldt dat de minimaal te besteden audittijd bij initiële audits, minimaal voldoet aan zowel het gestelde in deze Regeling als aan het gestelde in de accrreditatienorm EN 17021.
  • In bijlage l, paragraaf l.2.4. is toegevoegd ten aanzien van systeemaudits: Eventuele kortingen op de te besteden tijdsduur voor de systeemaudits voor ISO 9001:2008 zijn niet van toepassing op de tijdsbesteding voor de aanvullende CKB-systeemaudit.


Het wijzigingsdocument kunt u downloaden op de pagina “belangrijke documenten


< Terug naar overzicht