Interpretatie eis "eigen mensen en middelen"

Nieuwsberichten

N.a.v. veranderende marktomstandigheden heeft het CCvD besloten om een nadere interpretatie te geven aan de eis van "eigen mensen en middelen" (par 1.2). Met deze interpretatie wordt het mogelijk om processen te laten certificeren die niet met eigen materieel worden uitgevoerd, doch met materieel van derden dat langdurig ter beschikking staat. Een derde kan hierbij eisen dat haar bedienend personeel daarbij ingezet wordt. Uiteraard blijven de eisen waaraan de mensen en de middelen moeten voldoen onveranderd. Zie voor de exacte tekst van de interpretatie de belangrijke documenten elders op deze site.


< Terug naar overzicht