Veiligheidseisen en VCA in CKB ongewijzigd

Nieuwsberichten

Het Centraal College van Deskundigen CKB heeft op 7 april 2010 besloten om de huidige veiligheidseisen binnen de CKB, waaronder de verplichtstelling van VCA, ongewijzigd te laten. Het College heeft hiertoe besloten na een onderlinge vergelijking tussen de CKB-eisen en VCA-eisen. Hoewel er enige overlap is geconstateerd tussen de eisen, is gebleken dat de verschillen groter waren. Hierdoor acht het College het billijk dat de huidige verplichting voor een apart VCA-certificaat ongewijzigd blijft.


< Terug naar overzicht