De heer A. van Rossum nieuw bestuurslid CKB

Nieuwsberichten

In haar vergadering op 7 april 2010 heeft het CKB-bestuur besloten om de heer A. van Rossum, directeur B.U. distributie bij Visser & Smit Hanab, te benoemen als opvolger van de heer Van Vugt. Momenteel bekleedt de heer Van Vugt de positie van zowel bestuurder als voorzitter. Hij zal medio oktober terugtreden, waarna de heer Van Rossum hem als bestuurder zal opvolgen. Het CKB-bestuur zal op dat moment ook besluiten wie er uit haar midden de voorzittershamer zal overnemen.
De heer Van Rossum zal tevens deel gaan uitmaken van het CCvD-CKB.


< Terug naar overzicht