De heren T. Kofman en F. van ‘t Reve nieuwe leden CCvD-CKB

Nieuwsberichten

In haar vergadering op 7 april 2010 heeft het CKB-bestuur besloten om de heer T. Kofman (Ministerie van Defensie) te benoemen als de opvolger van de heer B. ten Feld (eveneens Ministerie van Defensie) in het Centraal College van Deskundigen. De heer Ten Feld maakt inmiddels gebruik van een vroegpensioenregeling, waardoor zijn positie vacant werd.
In dezelfde vergadering heeft het CKB-bestuur tevens besloten om de heer F. van ’t Reve (A. Hak Telecom) te benoemen in de vacature van Uneto-VNI. Deze vacature was reeds eerder ontstaan en is met deze benoeming ingevuld.


< Terug naar overzicht