Besluit CCvD-CKB

Nieuwsberichten

CKB-eisen “eigen mensen en middelen” op termijn genuanceerd.
Het College van Deskundigen CKB heeft besloten om de CKB-eisen rond “eigen mensen en middelen” te gaan nuanceren. Met het oog op de marktontwikkelingen en toenemende kapitaalintensiteit bereidt het College een lichte wijziging voor. Voorop blijft staan dat een proces kwalitatief geborgd moet blijven. De eis rond “eigen middelen” kan in specifieke gevallen en onder zekere randvoorwaarden vervallen. In de komende tijd zal het College dit uitwerken. Medio voorjaar 2010 wordt een definitief besluit verwacht.


< Terug naar overzicht