Consultatie herziening / uitbreiding scope Sleufloze Technieken

Nieuwsberichten

Het CCvD CKB heeft besloten tot een herziening van de Regeling, met name de scope Sleufloze Technieken. De eisen aan de diverse boor- en persmethoden zijn geactualiseerd. De renovatietechnieken zijn vanuit de scope Buizenlegbedrijven overgebracht naar de scope Sleufloze Technieken. De eisen zijn nader gespecificeerd. Ook is er een nieuw proces “Pneumatisch buisdoorslaan” opgenomen.
Het consultatiedocument, inclusief een overzicht van wijzigingen, is opgenomen onder “Belangrijke Documenten”.
De consultatie loopt tot 14 augustus 2009.


< Terug naar overzicht