Besluit Bestuur CKB

Nieuwsberichten

Het Bestuur heeft op 8 oktober 2008 een nieuwe voorzitter benoemd in de persoon van de heer Van Vugt. Hij volgt de heer J. Maas op die wegens gezondheidsproblemen zijn functie niet meer kan uitoefenen. De volledige bestuurssamenstelling vindt u op de betreffende pagina.


< Terug naar overzicht