Besluit Centraal College van Deskundigen

Nieuwsberichten

Met betrekking tot het spanningsloos werken heeft het Centraal College besloten om de een nadere verduidelijking van de betreffende eisen te geven. De tekst onder par. 7.5.1. lid 10 wordt daarom vervangen. De wijziging wordt van kracht op 31 mei 2006. De wijziging is terug te vinden op de de "belangrijke documenten".


< Terug naar overzicht